Wystawa
artystów
urodzonych
w Polsce
około 1989 roku
Wystawa 20.10—30.11.2014
WRO Art Center WRO Art Center
Kuba Borkowicz
Endurance
instalacja + performans + zapis wideo
Marek Deka
nic dodać
obiekt mechaniczny
Marta Hryniuk
Bahasa Sunda
wideo
Filip Ignatowicz
Autoportret
zestaw autoportretów wytworzonych metodami przemysłowymi na różnych nośnikach + wideo
Anna Jochymek
Zdobyć przestrzeń!
dwa kanały wideo z zapisem interwencji przestrzennej
Irena Kalicka
Co się stało, to się nie odstanie
cykl fotografii
Adrian Kolarczyk
Kompresja
dwa obiekty + zapis wideo
Tomasz Koszewnik
Lato miłości
zestaw prac: wideo + fotografie + obiekt
Agata Kus
Zaginione. Wina pozostałego przy życiu
zestaw prac: fototapeta + zdigitalizowane zapiski + wideo + obraz na ścianie
Justyna Misiuk
Euforion
webcam wideo
Maciej Olszewski
DIY (Destroy It Yourself)
cykl wideo ujęty w kanał tematyczny
Maciej Rudzin
Displacement
dyptyk
Izabela Sitarska
Pomiędzy
wideo
Maria Stożek
Wzniesienie
aranżacja przestrzenna
Julia Taszycka
A very sad story
wideo w portalu społecznościowym
Maria Toboła
Take me to your dealer
praca wideo + zestaw pasteli
Marta Węglińska
Ponowione sytuacje
wideo + zapis dźwiękowy + książka
Kamila Wolszczak
Nawarstwianie
instalacja
Rysopis. Wystawa artystów urodzonych w Polsce około 1989 roku

18 artystów – równolatków transformacji ustrojowej w Polsce. Nowe, prezentowane premierowo prace. Dwie przestrzenie wystawiennicze. Wideo, fotografia, instalacje, obiekty.

Wystawa Rysopis oraz działania budowane wokół niej są próbą ukazania tożsamości młodych artystów, osadzających samych siebie i swoją twórczość w realiach otaczającej ich współczesności, poruszających w swoich pracach temat (samo)określenia „ja” w świecie. Przedstawienie twórczości artystów wkraczających obecnie w obszar sztuki, posługujących się środkami współczesności (wideo, audio, instalacją, fotografią, oprogramowanie, performans), skupiać się będzie na prezentacji postaw i zagadnień, podejmując próbę skomponowania ich we współczesny „rysopis”.

Swoim tytułem wystawa nawiązuje do zrealizowanego 50 lat temu debiutanckiego filmu Jerzego Skolimowskiego. Film powstawał stopniowo, w czasie, gdy reżyser był jeszcze studentem Szkoły Filmowej. Bohater Rysopisu Skolimowskiego, uciążliwie nieprzystosowany w bezideowej rzeczywistości, a jednocześnie konformistyczny wobec niej, porywa się na pełną rezygnacji próbę znaczącego określenia się wobec świata.

Artyści, którzy wyrastali i wychowali się w niekomunistycznej rzeczywistości, wydają się wolni od traumy poprzedniej formacji historycznej i dążą przede wszystkim do realizacji własnych celów życiowych i twórczych. Samodzielnie zmagają się z rzeczywistością, jej regułami, problemami, instytucjami – także artystycznymi.

Katalog wystawy (Issuu)

Wydarzenia towarzyszące – oprowadzania kuratorskie i warsztaty

Rysopis
Kurator Piotr Krajewski
Asystent kuratora Małgorzata Sikorska
Jan Tarnowski
Współpraca Barbara Kręgiel
Dagmara Domagała
Kamila Wolszczak
Producent wystawy Zbigniew Kupisz
Realizacja Bartosz Konieczny
Michał Michałczak
Adam Bagnowski
Tomasz Bagnowski
Michał Szota
Produkcja i koordynacja zespół Centrum Sztuki WRO
Identyfikacja wizualna Bartosz Konieczny
PR Krzysztof Dobrowolski
WWW Michał Szota